Sertleşme üç şekilde olur

Sertleşme sorunu olan erkeklerin %30’u 2 yıl içinde kalp krizi geçiriyor. Sertleşme sorunu olan erkeklerin sadece %10’u tedavi için doktora başvuruyor. Hastaların %70’i utanma ve çekinme nedeniyle tedaviye başvurmuyor. Yine hastaların yaklaşık %75’i bu durumun hastalık değil de yaşlılığın bir göstergesi olarak görüyor ve tedaviyi reddediyor. Kontrolsüz şeker hastalığı olanların %50’sinde sertleşme bozukluğu var. Kontrol altında şeker hastalığı olanların %20’sinde sertleşme bozukluğu görülüyor.

• Cinsel uyaranların (görsel, işitsel, koku, düşler) etkisi ile olan psikojenik ya da doğal ereksiyon. 

• Cinsel haz bölgelerine (penis, meme başı, anal bölge vs.) dokunulması ile olan refleks ya da kendiliğinden ereksiyon. 

• Son olarak gece uykumuzun en derin kısmında oluşan nokturnal ya da gece ereksiyonları.

Organik (fizyolojik) nedenlere bağlı sertleşme bozukluğu; damarsal, sinirsel, hormonal, ilaçlar ve penil hastalıklara bağlı olabilir. Damarsal nedenlerin başında kalp-damar ve şeker hastalıkları gelir. Bu gruptaki hastalarda sertleşme bozukluğu görülebilme ihtimali sağlıklı kişilere göre 3-4 kata daha fazladır. Sigara, alkol, şişmanlık ve stres bu oranları daha da artırabilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.