Psikolojiniz Sizi Cinsel İlişkiden Uzaklaştırabilir

Sertleşme bozukluğu kişinin sürekli olarak ve yenileyici biçimde yeterli bir sertleşme sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene kadar sertliğini koruyamamasıdır.

Sertleşme bozukluğu cinsel sorunlarda erken boşalmanın ardından 2. sıradadır. Erkeklerin %50-60’ında sertleşme sorunu vardır. Bu oran 50 yaşından sonra giderek artmaktadır. 2025 yılında tüm dünyadaki sertleşme bozukluğu olan erkeklerin sayısı 330 milyon olarak öngörülüyor. Hiçbir sağlık sorunu olmayan erkeklerin %15’inde sertleşme sorunu ortaya çıkabilir. Sertleşme sorunu için araştırma yapılırken kişilerin %20’sinde ciddi başka bir hastalık saptanıyor.

Sertleşme Bozukluğu Birçok Faktöre Bağlı Olabilir 

Sertleşme sorunu olan erkeklerin %30’u 2 yıl içinde kalp krizi geçiriyor. Sertleşme sorunu olan erkeklerin sadece %10’u tedavi için doktora başvuruyor. Hastaların %70’i utanma ve çekinme nedeniyle tedaviye başvurmuyor. Yine hastaların yaklaşık %75’i bu durumun hastalık değil de yaşlılığın bir göstergesi olarak görüyor ve tedaviyi reddediyor. Kontrolsüz şeker hastalığı olanların %50’sinde sertleşme bozukluğu var. Kontrol altında şeker hastalığı olanların %20’sinde sertleşme bozukluğu görülüyor.

Sertleşme üç şekilde olabilir:

• Cinsel uyaranların (görsel, işitsel, koku, düşler) etkisi ile olan psikojenik ya da doğal ereksiyon. 

• Cinsel haz bölgelerine (penis, meme başı, anal bölge vs.) dokunulması ile olan refleks ya da kendiliğinden ereksiyon. 

• Son olarak gece uykumuzun en derin kısmında oluşan nokturnal ya da gece ereksiyonları.

Organik (fizyolojik) nedenlere bağlı sertleşme bozukluğu; damarsal, sinirsel, hormonal, ilaçlar ve penil hastalıklara bağlı olabilir. Damarsal nedenlerin başında kalp-damar ve şeker hastalıkları gelir. Bu gruptaki hastalarda sertleşme bozukluğu görülebilme ihtimali sağlıklı kişilere göre 3-4 kata daha fazladır. Sigara, alkol, şişmanlık ve stres bu oranları daha da artırabilir.

Leave a Comment