KOİTAL AĞRIYI DEĞERLENDİRMEK VE AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK

Estrogenolit Hap
Endometriozisli kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar, koital ağrıyı fiziksel olarak görmek yerine psikolojik olarak ele alan kadınların, çok daha yüksek ağrı tabloları ve çok daha fazla cinsel sorunları olduğunu göstermiştir. Bu nedenle cinsel terapinin en başında koital ağrının her yönüyle değerlendirerek açıklığa kavuşturulması son derece önemlidir. “Ağrı tam olarak nerede?” sorusuna bazı kadınlar, belirli bir noktayı tarif ederek cevap verirlerken, bazıları için bu kolay bir soru değildir. Ağrının yerini tarif edememek, ağrının tam olarak bir yerinin bulunmadığını veya bir pelvik bölgeden diğerine “yolculuk” ettiğini veya bu kadınların pelvik anatomilerine yabancı olduklarını yansıtıyor olabilir.
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
Tipik olarak, kadınlara ağrının “vulvada” (genital çıkışta veya dış genitalde), vajende, derinlerde veya bu bölgelerin hepsinde olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Ayrıca ağrının doğrudan cinsel ilişkiyle kodlanmaması için jinekolojik muayeneler, idrar yapma, tamponlar, manuel veya oral uyarım, kıyafetin sürtünmesi, spor vb. gibi hangi aktivitelerin ağrıya neden olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun ardından cinsel ilişki sırasında ve diğer zamanlarda duyulan ağrının yoğunluğunun ve sürelerinin karşılaştırılması da ağrı ile cinsel ilişki arasındaki doğrudan ilişkiyi değiştirmeye yarayarak psikolojik baskıyı azaltacaktır. Bunun için ağrı günlükleri tutması faydalı olacaktır. Ağrı günlüğünde ağrının niceliğini oranlamak ile yerini ve niteliğini tarif etmenin yanı sıra, ağrıya yön veren durumları ve aktiviteleri; ağrıdan önce, ağrı süresince ve ağrıdan sonraki düşünce ve hislerini; eğer varsa, ağrıyı azaltmak için yaptıkları girişimlerini ve bu girişimlerin etkinliğini tarif etmelerini isteriz. Bu yaklaşım, endometriozislikadınların koital ağrıyı cinsel problemden çok fiziksel kaynaklı bir ağrı sendromu olarak algılamalarını sağlayacaktır.
Estrogenolit Hap

Leave a Comment