DİNLERİN CİNSELLİĞE BAKIŞI

Estrogenolit Hap
BUDİZM:Budist inancına göre Sekiz katlı asil yol’un beşinci maddesinin gerekleri altında bir kişi ne cinsellikten kopuk olmalıdır,ne de cinselliğe köle olmalıdır.Kişilerin ruhsal gelişmesine aykırı olmadığı sürece cinsellik ile alâkadar olmaları kötü bir davranış olarak kabul edilmez. Evlilikten önce birlikte olmak yasak değildir fakat eşini aldatmak iyi bir davranış olarak kabul görmez.Üstelik cinsellik kişinin daha yüksek bir ruhsal gelişmeye ulaşması için son derece gerekli olduğu öğretilir.
HIRİSTİYANLIK:Cinsellik, Hıristiyanlık’ta kilisede edilen kutsal evlilik yemininin gerekli bir parçası olarak, çiftin çocuk yapma niyetlerini ortaya koyar. Cinsellik birinin eşine verebileceği en özel fakat pahasız hediyedir. Hıristiyan inançlarında evlilik dışı cinsel yaşam iffetsizlik olarak adlandırılır. Cinsel ilişkinin bir meyvesi olarak dünyaya gelen çocuk Tanrı’nın bereketini, büyüklüğünü ve cömertliğini gösterir. Yeni Ahit’te: “Zina edenler, putperestler, aldatanlar..Tanrı’nın krallığının güzelliklerinden yararlanamayacaklardır” denir.Koine Yunancası zinayı porneia olarak adlandırmıştır, günümüzde ahlâk dışı kabul edilen her türlü yazı, çizi ve band kaydının yapılması işine verilen pornografi sözcüğü buradan doğmuştur.
HİNDUİZM:Hinduizm insanın tüm sorunlarının maddî dünyadan kaynaklandığını söyler. Cinsel tutku ve istekler bir kişiyi ruhsal bilgelikten uzaklaştıran şeylerdir.Doğru yerde ve doğru zamanda olan cinsellik kişiyi Nirvanaya ulaştırmak için bir basamak olabilir.Bunun yanında Kama Sutra kişinin cinsel arzularını bastırmaması, cinsel yaşamını mükemmelleştirerek ilâhi seksi tatması için ortaya çıkmıştır.
İSLAM:
İslam dinine göre, nikâhtan önce cinsel ilişki kesinlikle yasaklanmıştır: “Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın Allah sizin imanınızı daha iyi bilir.
Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap
Hepiniz birbirinizdensiniz.Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır.Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[1]
İslam inancına göre kişi kendini nikâh olmadığı takdirde cinsel şeylerden sakınmalıdır; fakat nikâhtan sonra karı koca arasında olacak cinsî münasebetlere âdet dönemlerinde olduğu gibi ufak yasaklar dışında sınırlamalar getirilmez.Buna göre bir eşin görevi eşini diğer yönlerde olduğu gibi cinsel yaşamda da mutlu etmektir.İslam dininin bazı mezheplerinde bir kadına eğer kocası cinsel yönden yeterli gelmiyorsa boşanma hakkı verilir.Hem aldatma hem de nikâh öncesi ilişki Kur’an da yasaklanmış olduğu gibi Şiî Mezhebi’nde Muta Nikâhı adı verilen yöntem ile para karşılığı süreli evlilik yapılır.Tam bir nikâhın kıyılmadığı bu yöntem ile kişiler dinen helâl hâle gelen cinsel birleşmeyi yaparlar ve sözleşmenin öngördüğü tarihte birbirlerinden ayrılırlar ve birbirlerinden nafaka, tazminat vb. talep etmezler.Fakat Müt’a nikahı birçok alimce yanlış olarak görülmektedir ve Sünnilikte ve Anadolu Aleviliğinde uygulanmaz.
MUSEVİLİK:
Yahudilerin kutsal kitaplarında zina, putperestlik ile bir tutulmuştur.Tanrı’ya edilen kutsal evlilik yeminini bozulmuş sayılır.Musevîlik’e göre bir başka tanrıya ibadet etmek tanrıyı aldatmaktır ve dolayısıyla zina ederek tanrı aldatılmış sayılır ve bu olgu On Emir’e aykırıdır.Yahudilikte evlilik dolayısı ile cinsel ilişki sadece bir Yahudi bay ve bayan arasında yapılabilir.Başka dinden eş seçilemez.Bunun haricinde Yahudi inançlarına göre aralarında nikâh bağı bulunmayan bir kadın ile erkeğin kapalı bir ortamda yalnız kalması yasaktır.Yahudi inancını benimsemiş olan kişiler karşı cinsten birisine temasta bulunmaktan kaçınır.Eğer kişi karısı ise, yani nikâhlılar ise bu sorun ortadan kalkar.
Estrogenolit Hap

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.