CİNSELLİK İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Estrogenolit Hap
CİNSELLİK İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Bir kişiyi dişi ya da erkek olarak belirleyen fizyolojik özellikleri içerir: – Cinsel organların türü (penis, testisler, vajina, uterus, memeler) – Vücut içindeki baskın hormonların türü (östrojen, testosteron) – Sperm ya da ovum (yumurta) üretebilme – Doğum yapma ve emzirebilme yetisi. Seks, ayrıca cinsel birleşmeyi de içeren cinsel faaliyet anlamında da kullanılır. Bu düşünceler ve beklentiler ise aileden, arkadaşlardan, toplum liderlerinden, dini ve kültürel kurumlardan, okullardan, işyerinden, reklamlardan ve medyadan öğrenilir. Bunlar kadınların ve erkeklerin toplumdaki farklı rollerini, sosyal statülerini, ekonomik ve politik güçlerini yansıtır ve etkiler. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır. Bu nedenle birçok farklı toplumda kadın ve erkek olmak farklı değerlerle algılanır ve kabullenilir. Birisinin; kişisel, sosyal ve/veya yasal statüsünü bir kadın ya da erkek gibi hissetmesidir. Toplumsal cinsiyeti tarif ederken kadınsı ya da erkeksi kelimeleri de kullanılabilir. Biyolojik cinsiyetin aksine, toplumsal cinsiyet farklılığı, gelenekler ve göreneklerle şekillenmekte ve zaman içinde değişebilmektedir. Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı bireyler olarak görülmekte ve her birinin kendine özgü olanakları, rolleri ve sorumlulukları olduğu kabul edilmektedir. Bunun en açık göstergesi kamusal alanda çalışma ve politika “doğal” olarak erkek; ev işleri ve aile ile ilgili özel alanlar “doğal” olarak kadın işidir görüşünün birçok toplum tarafından benimsenmiş ve uygulanıyor olmasıdır. Toplumsal cinsiyet, bir bireyin ya da toplumun kadını ya da erkeği tanımlama şeklidir. Toplumsal cinsiyet rolleri kadın ve erkek için tanımlanmış o toplumda onaylanmış tutumlar, davranışlar, beklentiler ve sorumluluklardır. Cinsel davranışlar: Bir kişinin cinselliğiyle ilgili faaliyetleridir (dokunmak, öpmek ve vücudun diğer şekillerde uyarılması gibi). Cinselliğin ifadesi olarak sürekli yapılan faaliyetlere ya da alışkanlıklara cinsel deneyimler ya da cinsel davranışlar denmektedir. Cinsel davranışlar ve deneyimler insanların cinsel olarak kendileriyle ve başka insanlarla ‘ne yaptıklarıdır’. Cinsel yakınlık: Yalnızca cinsel ilişkide bulunmak demek değildir. Öpüşmek, dokunmak, sohbet etmek, sarılmak, okşamak, masaj yapmak, erotik öyküler okumak ya da şakalar yapmak, aşk, karşılıklı beğenme, birlikte olmaktan mutlu olma ve bu konuda hayaller kurma, yalnızca bakışma bile cinsel yakınlık ya da cinsel bir yaşantı anlamına gelir. Cinsel ilişki: Oral, anal ve penil-vajinal seks de dahil olmak üzere yakın cinsel davranışlara denir. Sağlıklı cinsel ilişki: Cinsel yolla sağlıklı bir ilişki, ortak değerler üzerine kurulur ve beş özelliği vardır: Bunlar; uzlaşmacı, sömürücü olmayan, dürüst, karşılıklı zevk almayı isteyen, istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara (AIDS dahil) karşı korunmadır. Cinsellik eğitimi: Cinsellik eğitimi; bilgi edinme, tutum ve inanç şekli, samimiyet, ilişki ve kimlik değerlerinin etkisi ile yaşam boyu süren bir eğitimdir. Bu eğitim; cinsel gelişim, üreme sağlığı, kişilerarası ilişkiler, sevgi, samimiyet, beden imgesi ve cinsiyet rolleri kapsar. Cinsellik eğitimi cinselliğin biyolojik, sosyo-kültürel, psikolojik ve manevi boyutlarını ele almaktadır. Cinsel olarak sağlıklı yetişkin: Cinsel olarak sağlıklı yetişkinler; kendi vücutlarının değerini bilen, kendi davranışları için sorumluluk alabilen, saygı çerçevesinde her iki cinsiyetle iletişim kurabilen, kendi değerleri ile tutarlı sevgi ve samimiyet ifade edebilen kişilerdir.

Estrogenolit Hap

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.