Cinsel Sapkınlıklarla Bağlantılı Bozukluklar

Estrogenolit Hap

TİPLERİ NELER? Cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar, sıkıntıya ya da önemli ölçüde psikososyal bozulmaya neden olan, temelde cinsel dışavurumun “normatif” özelliklerini kapsayan tekrarlayıcı, yoğun cinsel uyarımlı fanteziler, dürtüler ve davranışlar olarak tanımlar. Bunların arasında
(1) KOMPÜLSİF MASTÜRBASYON yani kişinin takıntı halinde sürekli mastürbasyon yapması,
(2) UZUN SÜRELİ RASTGELE CİNSEL İLİŞKİLERDE BULUNMA,
(3) PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞI,
(4) TELEFONDA SEKS YAPMA ya da sanal seks ve
(5) ŞİDDETLİ CİNSEL İSTEK UYUMSUZLUĞU yer alır.
CİNSEL SAPKINLIKLARDAN NE TÜR FARKLARI VAR? Amerikan Psikiyatri Birliği tanısal kılavuzlarında (1) gözetlemecilik bozukluğu, (2) göstermecilik bozukluğu, (3) sürtünmecilik bozukluğu, (4) cinsel özezerlik (mazoşizm) bozukluğu, (5) cinsel elezerlik (sadizm) bozukluğu, (6) pedofili bozukluğu,

Estrogenolit Damla ve Estrogenolit Hap

(7) fetişizm bozukluğu ve (8) karşı giyim (travesti) bozukluğu şeklinde sıralanan cinsel sapkınlıklara yer vermiş ama cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklara yer vermemiştir.
GENELLİKLE BAŞKA BOZUKLUKLARLA BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR… Tıpkı cinsel sapkınlıklar gibi, cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar da kadınlara kıyasla erkeklerde daha yaygındır, zamanla azalırlar veya çoğalırlar (genellikle stres ve kaygı durumlarında artış gösterirler), “zorunlu ve dayatmacı” bir şekilde yaşanırlar. Cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluğa sahip birçok kişide, bu duruma ek olarak duygudurum bozuklukları (distimik bozukluk, bipolar bozukluk, majör depresyon), anksiyete bozuklukları, madde kötüye kullanımı ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu gibi diğer dürtü bozuklukları görülebilir. Ayrıca tüm bu olumsuz psikolojik durumlar çiftin ilişkisini bozar. Bu nedenle çift ilişkisinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar, çiftin sadece cinsel ilişkisi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaz, kişinin partneriyle olan ilişkisinde de yıkıcı sonuçlara yol açar ve bu durum terapinin başarısını belirlemede önemli olabilir.
TEDAVİSİ MÜMKÜN… Tedavi açısından sistemik bir yaklaşım gerekir. Cinsel davranışların kontrol altına alınmasının yanı sıra güncel yaşam olaylarına ağırlık vermek de önemlidir. Kısa süreli dinamik seks terapisi, grup terapileri genellikle tek başına davranışı ortadan kaldırmasa da, bilişsel-davranışçı müdahaleler ile birlikte fayda sağlayabilir. Dürtüsel davranış üzerinde ilk kontrolü sağlamak açısından ilaç tedavisi özellikle önem taşır.

Estrogenolit Hap

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.