CİNSELLİKLE İLGİLİ DEĞERLER VE GERÇEKLER

Estrogenolit

CİNSELLİKLE İLGİLİ DEĞERLER VE GERÇEKLER

1. Cinsellik yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır.
2. Cinsellik tüm insanlara özgüdür ve bütün insanlar doğumdan ölüme kadar cinsel varlıklardır.
3. Cinsellik yalnızca yetişkinlere özgü değildir.
4. Cinsellik yalnızca erkekler için değildir.
5. Çocuklar cinsiyeti gözetilmeden sevilmeli ve özenle bakılmalıdır.
6. Cinselliğin, bedensel, etik, psikolojik, toplumsal ve toplumsal boyutları vardır.
7. Her insan özeldir ve değerlidir.
8. İnsanlar cinselliklerini değişik yollarla ifade ederler ve yaşarlar.
Aşağıdaki koşullar sağlandığında cinselliğin bireysel ifade ediliş biçimleri onaylanabilir,
Cinselliği yaşamak,
• Zorlayıcı, sınırlayıcı ve suçlayıcı olmamalıdır.
• Bedensel ve psikolojik yönlerden zarar vermemelidir.
• Özel olmalıdır
• Yasal olmalıdır.
9. Çoğulcu toplumlarda cinsellikle ilgili değer ve inanış farklılıkları saygı duyularak kabul görmelidir.
10. Cinsel yaşam zorlama ve sömürüden uzak olmalıdır.
11. Cinsel yaşam, karşılıklı güven, doğruluk, bağlılık ve saygı üzerine temellendirilmelidir.
12. Cinsel yaşam kararlarının etkileri ve sonuçları vardır.
13. İnsanların cinsel seçimlerini yapma hakları vardır ancak seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir.
14. Bazı insanlar eşcinsel yönelimlere sahiptir. Bu insanlar da kadın veya erkektir ancak cinsel yönelimleri kendi cinsiyetleri yönündedir.
15. Eşcinsellik yalnızca erkeklere özgü değildir. Kadınlar da eşcinsel olabilir.
16. Çocukların cinsellikle ilgili konuları anne babalarıyla veya güvendikleri kimselerle konuşmaları hem bireylere hem de topluma yarar sağlar.
17. Gençlerin cinsel olgunluğa ulaşmaları sürecinde cinselliklerini farklı biçimlerde araştırmaları doğaldır.
18. Cinsel davranışlara erken yaşta başlamak riskleri beraberinde getirir.
19. Cinsel davranış sorumluluk ve özdenetim gerektirir.
20. Cinsel ilişkiyi ertelemek istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan
hastalıkların önlenmesinin çok önemli bir yöntemidir.
21. Toplumda cinsellik konusundaki temel vurgu sağlıklı cinsellikten çok cinsel sorunlara yönelmiştir. Bu da insanları cinselliği normal bir süreç olarak görmelerinden alıkoymaktadır. İnsanlar doğal cinsel gelişimden korkmaktadır.
22. İnsanlar cinsellikten konuşurken kendi yanlılık ve kısıtlıklarını konuşmalarına taşırlar.
23. Doğru bilgi doğal cinsel süreç konusundaki korku ve şaşkınlığı azaltır.
24. Cinsel konuların konuşulması cinsel etkinliği artırmamaktadır
25. Yaşa uygun cinsel bilgi sağlıklı cinselliği kolaylaştırır. Göz ardı etmek ya da uygun olmayan türde tepki vermek çocuğun gelişimine zarar verebilir.
26. Cinsellik yalnızca cinsel ilişki değildir. Cinsel ilişki cinsel davranış ya da cinsel deneyimlerden yalnızca biridir.
27. Cinsellik, cinsel davranışların yanısıra, bedensel değişimler, cinsel bilgi, toplumda cinselliğe bakış, cinsiyet rolleri, kişilerarası ilişkiler gibi pek çok konuyu kapsamaktadır
28. Cinsel ilişkiye başlayan gençlerin sağlık hizmeti sunan kuruluşlar konusunda bilgilendirilmeye gereksinimi vardır.
Cinsellikle ilgili değerleri bilmek ve farkına varmak cinsellik de hem kendimizle hem de çevremizle yaşadığımız iletişim sorunlarının önündeki çakıl taşlarını temizlemenin temel koşullarındandır.
Estrogenolit

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.